Eğer firmada ileride oluşabilecek bir pozisyonla ilgileniyorsanız…

Sayın ..…,

Firmanizda (ilgili) alanda bir pozisyon açığı söz konusu olduğunda değerlendirmeniz adına CV’mi ekte iletiyorum.

Eğitim hayatım ve tecrübelerim doğrultusunda farklı insanlarla birlikte çalışma, bir takımda yer alma ve birlikte üretebilmeyi öğrenme fırsatım oldu. Bu nedenle takımınıza kolaylıkla adapte olacağımı düşünüyorum.

İşini severek yapan ve detayları çok önemseyen biriyim. İnsan ilişkileri noktasında esnek olmanın bana verimlilik olarak geri döndüğünü sıklıkla tecrübe ettim. Yeni şeyler öğrenmeyi, yeteneklerimi geliştirmeyi çok önemsiyor, bu amaçla insan ilişkilerinin öğreticiliğinden faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Ekibimdeki insanlarla bilgi alışverişinde bulunmak benim için bu nedenle çok önemli.

Fikir geliştirmenin zihni, dolayısıyla bedeni sürekli aktif tuttuğunun bilincinde olarak hem iş hem de bireysel hayatta yaratıcı olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Sık sık not aldığım taze fikirlerim var ve bunu kurumunuza katkıda bulunma noktasında kullanmak için sabırsızlanıyorum.

Şu an için istediğim pozisyonda açık olmadığını biliyorum fakat gelecekte oluşabilecek çalışan ihtiyacınız için CV’mi saklarsanız çok sevinirim.

Bir gün birlikte çalışmak dileğiyle,

<?php
/**
* WordPress için taban ayar dosyası.
*
* Bu dosya şu ayarları içerir: MySQL ayarları, tablo öneki,
* gizli anahtaralr ve ABSPATH. Daha fazla bilgi için
* {@link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php wp-config.php düzenleme}
* yardım sayfasına göz atabilirsiniz. MySQL ayarlarınızı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.
*
* Bu dosya kurulum sırasında wp-config.php dosyasının oluşturulabilmesi için
* kullanılır. İsterseniz bu dosyayı kopyalayıp, ismini “wp-config.php” olarak değiştirip,
* değerleri girerek de kullanabilirsiniz.
*
* @package WordPress
*/

// ** MySQL ayarları – Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** //
/** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */
define(‘DB_NAME’, ‘id1142188_database’);

/** MySQL veritabanı kullanıcısı */
define(‘DB_USER’, ‘ id1142188_user’);

/** MySQL veritabanı parolası */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘123irfan’);

/** MySQL sunucusu */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

/** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */
define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

/** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */
define(‘DB_COLLATE’, ”);

/**#@+
* Eşsiz doğrulama anahtarları.
*
* Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı!
* {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz.
* Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir.
*
* @since 2.6.0
*/
define(‘AUTH_KEY’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘NONCE_KEY’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘AUTH_SALT’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘LOGGED_IN_SALT’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘NONCE_SALT’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
/**#@-*/

/**
* WordPress veritabanı tablo ön eki.
*
* Tüm kurulumlara ayrı bir önek vererek bir veritabanına birden fazla kurulum yapabilirsiniz.
* Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen.
*/
$table_prefix = ‘wp_’;

/**
* Geliştiriciler için: WordPress hata ayıklama modu.
*
* Bu değeri “true” yaparak geliştirme sırasında hataların ekrana basılmasını sağlayabilirsiniz.
* Tema ve eklenti geliştiricilerinin geliştirme aşamasında WP_DEBUG
* kullanmalarını önemle tavsiye ederiz.
*/
define(‘WP_DEBUG’, false);

/* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */

/** WordPress dizini için mutlak yol. */
if ( !defined(‘ABSPATH’) )
define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);

/** WordPress değişkenlerini ve yollarını kurar. */
require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);