Bu bir test yazısıdır, nasıl güzel olmuş mu test yazısı?

Buda kalın yazı,

bu italik, pisa kulesi gibi ehehehe, 

Buda hem kalın hemde italik! Waow

RENK KATALIM MI BİRAZ? HA?

 

 

 

<?php
/**
* WordPress için taban ayar dosyası.
*
* Bu dosya şu ayarları içerir: MySQL ayarları, tablo öneki,
* gizli anahtaralr ve ABSPATH. Daha fazla bilgi için
* {@link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php wp-config.php düzenleme}
* yardım sayfasına göz atabilirsiniz. MySQL ayarlarınızı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.
*
* Bu dosya kurulum sırasında wp-config.php dosyasının oluşturulabilmesi için
* kullanılır. İsterseniz bu dosyayı kopyalayıp, ismini “wp-config.php” olarak değiştirip,
* değerleri girerek de kullanabilirsiniz.
*
* @package WordPress
*/

// ** MySQL ayarları – Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** //
/** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */
define(‘DB_NAME’, ‘id1142188_database’);

/** MySQL veritabanı kullanıcısı */
define(‘DB_USER’, ‘ id1142188_user’);

/** MySQL veritabanı parolası */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘123irfan’);

/** MySQL sunucusu */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

/** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */
define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

/** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */
define(‘DB_COLLATE’, ”);

/**#@+
* Eşsiz doğrulama anahtarları.
*
* Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı!
* {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz.
* Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir.
*
* @since 2.6.0
*/
define(‘AUTH_KEY’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘NONCE_KEY’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘AUTH_SALT’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘LOGGED_IN_SALT’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
define(‘NONCE_SALT’, ‘eşsiz karakter kümenizi buraya yerleştirin’);
/**#@-*/

/**
* WordPress veritabanı tablo ön eki.
*
* Tüm kurulumlara ayrı bir önek vererek bir veritabanına birden fazla kurulum yapabilirsiniz.
* Sadece rakamlar, harfler ve alt çizgi lütfen.
*/
$table_prefix = ‘wp_’;

/**
* Geliştiriciler için: WordPress hata ayıklama modu.
*
* Bu değeri “true” yaparak geliştirme sırasında hataların ekrana basılmasını sağlayabilirsiniz.
* Tema ve eklenti geliştiricilerinin geliştirme aşamasında WP_DEBUG
* kullanmalarını önemle tavsiye ederiz.
*/
define(‘WP_DEBUG’, false);

/* Hepsi bu kadar. Mutlu bloglamalar! */

/** WordPress dizini için mutlak yol. */
if ( !defined(‘ABSPATH’) )
define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);

/** WordPress değişkenlerini ve yollarını kurar. */
require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);